VBCZANDHOVEN
“Luck is what happens when preparation meets opportunity”. #volleyball
© VBC Zandhoven 2013 - 2020 - disclaimer

Disclaimer

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

Volleybalclub Zandhoven beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. Volleybalclub Zandhoven kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Deze gegevens: omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is; zijn niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt; kunnen gekoppeld zijn aan externe sites waarover Volleybalclub Zandhoven geen zeggenschap heeft en waarvoor Volleybalclub Zandhoven geen verantwoordelijkheid draagt; vormen geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen). Volleybalclub Zandhoven is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Sommige gegevens of informatie op onze website kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn. Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Volleybalclub Zandhoven geen controle heeft. Volleybalclub Zandhoven draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie op deze websites van derden. Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Volleybalclub Zandhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe websites mochten voordoen.
VBCZANDHOVEN
“Luck is what happens when preparation meets opportunity”. #volleyball
© VBC Zandhoven 2013 - 2020 - disclaimer

Disclaimer

Verklaring van afwijzing van

aansprakelijkheid

Volleybalclub Zandhoven beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. Volleybalclub Zandhoven kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Deze gegevens: omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is; zijn niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt; kunnen gekoppeld zijn aan externe sites waarover Volleybalclub Zandhoven geen zeggenschap heeft en waarvoor Volleybalclub Zandhoven geen verantwoordelijkheid draagt; vormen geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen). Volleybalclub Zandhoven is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Sommige gegevens of informatie op onze website kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn. Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Volleybalclub Zandhoven geen controle heeft. Volleybalclub Zandhoven draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie op deze websites van derden. Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Volleybalclub Zandhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe websites mochten voordoen.